BDK BLOG

2014. január 17., péntek

Internetezni - rovásírással?

Internetezni - rovásírással?
A Facebook egy zárt társalgási topikjában egymásnak feszült két általam igencsak tisztelt nyelvész annak a hírnek az olvastán, hogy Végre lehet rovásírással is internetezni, illetve amiatt, hogy akadt, aki ezt végtelen ostobaságnak minősítette. Véleményük tolmácsolására nincs felhatalmazásom, így csak a magam hozzászólását tűzöm ide (a vita most is tart):
Bocs, hogy a csapos közbeszól, de szerintem nincsen a véleményetek között akkora ellentét, mint amennyire itt most egymásnak feszültetek. Szerintem bármilyen hagyomány tisztelete és gyakorlása szólhat magáról a hagyományról (ez így lényegében rendben van akkor is, ha ennek a gyakorlásnak az ésszerűségét, hasznosságát sokszor joggal megkérdőjelezhetjük, vagy akár káros jellegét is szóba hozhatjuk, ha tudunk ilyenekről) - de szólhat nem annyira magáról a hagyományról, hanem arról az ideológiai háttérről, amelybe belehelyeződik. E. nyilvánvalóan erre utal és számomra az is nyilvánvaló, hogy K. sem ezt kérdőjelezi meg, hanem azt kérdezi, hogy ezt a kettőt hogyan lehet megkülönböztetni. Nos: néha nagyon könnyen (épp elég ilyen oldalt láttunk, ugye?!), máskor sokkal nehezebben. A vitát kiváltó honlap például valószínűleg az utóbbiak közé tartozik, mert első beleböngészésre inkább az látszik, hogy nincs megterhelve sem kirekesztő mélymagyarsággal, sem pöffeszkedő kultúrfölénnyel. Az, hogy a Rovás és Magyar szavakat nagybetűvel írják, önmagában még nem botrány. Amennyi ideológia mégis van a szájton, az a "kapcsolat, vizilófia" menüpont alatt található, az elcsépelt szóviccen akár el is mosolyodhatunk: itt azért nem veszik véresen komolyan a dolog filozófiáját. Maga a leírás azonban már alkalmas arra, hogy fel-felvonjuk a szemöldökünket: és itt valóban nehéz eldönteni, hogy a magyar (bocsánat: Magyar) lelkiség hangsúlyozása vagy az, hogy "A Szent Korona a jelképen nem jelenik meg, de nem idegen tőle. Szellemisége áthatja a rovásmag jelképét is." - vajon már kimeríti-e az ideologikus megterheltség kritériumát vagy inkább ártatlan, naiv szóhasználatnak tekintetendő-e. Illetve, hogy zavar-e bennünket és ha igen, akkor miért. Nos, szigorúan szubjektív vélekedésem az, hogy az ilyesmi bizony zavarhat sokakat, zavarhat engem is - és egyáltalán nem ezért, mert mondjuk az angol nyelv elsajátítását segítő eszközöket sokkal hasznosabbnak gondolom, mint weboldalak rovásírásos megjelenítését lehetővé tevő alkalmazást, hanem azért, mert ez az a magyar, pontosabban "Magyar lelkiség", amely nem elősegítője, hanem akadályozója az általam egészségesnek gondolt magyarságtudat kialakulásának, ez az a (akár a Szent Koronától eredő, akár attól független) "szellemiség", amely TÁPTALAJÁUL SZOLGÁL ENNÉL SOKKAL KEVÉSBÉ ÁRTATLAN MEGNYILVÁNULÁSOKNAK. És itt, ezzel, emiatt van bajunk, bajom ezekkel a dolgokkal. Egy cikkem címébe is kiemeltem, hogy nem a rovásírás tehet erről. (Rovástáblák kihelyezéséről szólt, pl. Beregszász határában). Nem hiszem, hogy a rovásírásos betűtészta mérgező, de azt bizony hiszem, hogy a rovás-kultusz ebben az egészségtelen társadalmi közegben most káros ideológiákkal kapcsolódik össze, hivatkozási alapul szolgál kultúrfölényhez, kirekesztéshez, xenofóbiához; és hiszem azt is, hogy akik használják, azok épp emiatt a benne rejlő lehetőség miatt használják, nem pedig a tradíciók iránti odaadásukból. Az Árpád-sávos zászló is lehetne szép történelmi hagyomány, de pontosan tudjuk, hogy ma kik és miért lobogtatják. Szép szimbólum a turul is, mégsem az ősi tradíciót rikolt le róla. S ha ezeket kellő fenntartással, gyanúval, netán elítélőleg szemléljük, akkor sajnos az önmagában ártatlan rovásírásara sem tekinthetünk így, mert jó okunk van feltételezni, hogy kultusza azért most és itt nem a hagyománytisztelet miatt virágzik fel a mai magyar társadalomban, hanem azért, mert van valami, ami egyszerre táplálja és egyszerre táplálkozik is belőle. Ez a valami körülhatárolható, könnyebben vagy nehezebben, de általában felismerhető. Ez a valami zavar minket, zavar engem, és emiatt a valami miatt zavar az is, amit ez a valami önmaga legitimálására használ. - Köszönöm figyelmeteket.
Ami magát a rovásírással való internetezést illeti... Hát igen, itt azért kicsit el kell gondolkozni. Vajon készüljön-e olyan számológép, amely római számokkal számol? Hozzák-e vissza a németek a gót betűket? Digitális karakterkódok helyett használjunk-e morzejeleket? Miközben: hiába vannak hatékony tűzfegyverek, akadnak, akik nyilazni szeretnek. Sőt: hátrafelé. Akkor éppen írni is miért ne lehetne hátrafelé... Hátha a világ is arra megy...
_______________

Más: