BDK BLOG

2011. január 25., kedd

Kisebbségverte mondat

"Viszont sajátos, kisebbségverte viszonyaink közt vergődve a válaszkísérletek szolgálhatnak némi fogózkodóval, támponttal." (innen)

2011. január 24., hétfő

Emlékezés Cseh Tamásra

Színvonalas műsorral emlékezett az MTV Cseh Tamásra születésének évfordulóján. Nyolc színész adta elő legnépszerűbb (és néhány kevésbé ismert) dalát a szövegíró szerzőtárs, Bereményi Géza rendezésében a Millenárison január 22-én – a tévé a koncertfilmet másnap este sugározta.

Legelőször az egészen kitűnő zenét kell kiemelnem. A túlkomponáltsággal éppen nem vádolható eredeti Cseh-melódiák Hrutka Róbert és zenésztársai kreatív munkája révén igazi zeneművekké, kompozíciókká váltak. A leginkább jazzesnek mondható gazdag hangzáson belül a muzsikusok finom ízléssel bántak a »tovább

2011. január 21., péntek

Mit állítsunk ki a csendőrszobában?

Levelet kaptam, ilyesmi szerepel benne:
2011. február 14-én lesz a Magyar Királyi Csendőrség megalakulásának 130-ik jubileuma.  Ennek tisztelete alkalmából szeretnék, Esztergomban egy csendőr relikviákból álló csendőrszobát kialakítani
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok drága magyar testvéreim, határon innen és túl, hogy aki e kezdeményezésemet jóindulatú megtisztelő pártfogására méltónak tartja és tud, küldjön nekem a régi Magyar Királyi Kakastollas Csendőrséggel kapcsolatos tárgyakat, fotókat.
Aztán még elpufogtat néhány szépséges frázist:
Hátralévő életünkre Jóságos Istenünk és a Magyarok Nagyasszonyának égi közbenjáró, pártfogó áldását kérve maradok honfitársi szeretettel, Esztergomból, Szent István király szülővárosából, mártírsorsú Mindszenty József Herczegprímás Úr nyughelyéről, a „Magyar Rómából”. HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!
A legszebb az aláíró titulusa:
Lovag vitéz Dr. Ifj. Szilas László
A Magyar Királyi Csendőrség Tiszteletbeli Csendőre
A Magyar Csendőr Bajtársi  Egyesület Alapító Tagja
Az Esztergomi 4. számú tiszteletbeli Csendőrőrs Parancsnoka
A Horthy Miklós Társaság Tagja
Annyit tudtam válaszolni Lovag vitéz Dr. Ifj. Szilas Lászlónak, hogy kedves emlékeztetőül ne felejtse el egy-egy felpofozott szlovák, ruszin, szerb, román, továbbá deportált zsidó viaszfiguráját  kiállítani a csendőrszobában, nagyobb dicsőségére a kakastollasoknak.

2011. január 20., csütörtök

Oresztész nem tudta letenni a kagylót

Nem tudta letenni a kagylót. Az imént, amikor füléhez emelte, már érzett valami különöset, de figyelmét a beszélgetés kötötte le. Ha már ilyen kényes témában kérik ki a véleményét, akkor illik kellő komolysággal reagálnia, gondolta. Igen, a csoport követelése minden bizonnyal jogos, ugyanakkor nem indokolt, hogy utcára vigyék a problémáikat, mondta száraz, tárgyilagos hangon, vigyázva arra, ki ne derüljön, voltaképp szimpatizál-e a tüntetőkkel vagy pedig elmarasztalja őket. Még kapott pár kérdést, igyekezett rövid, tömör válaszokat adni, miközben enyhe sajgást érzett a csuklójában. A riporter megköszönte nyilatkozatát, Oresztész pedig >>tovább

2011. január 19., szerda

A kárpátaljai magyar írók identitásáról

Éva bukkant rá a Határhelyzetek III c. könyv internetes anyagára a neten (lásd, .pdf formátum), pontosabban benne Temető Krisztina tanulmányára: Kárpátaljai írók identitása a „kulturális átöltözés” időszakában (a 40. oldalon kezdődik). Figyelemre méltó munka, kis irodalmunk több neuralgikus pontját is érinti, s tisztázni próbál sok olyan kérdést, amelyek értelmezésével korábban csak erősen elfogult szemléletű interpretációban találkozhattunk. A tanulmány készítője láthatóan igyekezett tárgyilagos maradni, egyforma távolságot tartani az érintett felek privát igazságaitól. Kellő tisztelettel közeledik literatúránk egy-két mitikus jelenségéhez, miközben – leginkább a vélemények ütköztetése révén – részben le is bontja ezt a mitikusságot.

Persze mondhatnám, hogy egyes ellentmondásokra sokkal élesebben is rávilágíthatott volna vagy hasznos lett volna ama mítoszok negatív hatásait is hangsúlyozni („múltból élés” és legendaképzés tényleges alkotói teljesítmények helyett, a továbblépést hátráltató sérelmi magatartás, ellenségkép faragása stb.), de azt gondolom,  ez esetben »tovább

2011. január 18., kedd

Túléltem a születésnapomat

Összeraktam és tegnap elküldtem a Mozgónak e havi hónaplómat. Ha jól számolom, ez az ötvennyolcadik. 2004 ősze óta írom havi rendszerességgel cirka 10.000 karakternyi havi naplójegyzeteimet, csupán 2008-at hagytam ki. Együttesen ez már két könyvnyi anyag  (itt meg itt olvasható). Félelmetes mennyiségű önvallomás és kitárulkozás akkor is, ha az írói szerep óhatatlanul elfed ezt-azt. Illetve hát nagy kérdés, mit fed el és mit emel ki a provokatív őszinteség általam szívesen játszott szerepe.
*
Szerencsésen túléltem a születésnapomat. Minden óvintézkedésem ellenére sokan felköszöntöttek. Illően megköszöntem mindegyiket. A délutánt-estét Ildikóékkal töltöttük, kellemes, sztorizós és kicsit  politizálós (kettős állampolgárság) beszélgetés szilvapálinka, unicum, konyak, bor és sör mellett (persze személyekre, ízlésekre és étkezési fogásokra lebontva értendő). Éva kiélhette gasztronómiai kísérletező kedvét, mi meg »tovább

2011. január 16., vasárnap

Csönge újra fotózik

Csönge hosszú készülődés után végre vett magának egy elég komoly fényképezőgépet. Bár remek fotók születtek (lásd) a jóval gyengébb korábbival is, de tönkrement. Az új masinával pedig mi másról készíthette volna legelső próbafelvételeit, mint kedvenckéiről.

2011. január 15., szombat

Az ungvári lámpagyújtogató

Örülök, hogy a Kárpáti Igaz Szóban (2011. jan. 15.)  cikk jelent meg az ungvári lámpagyújtogatóról: alakja, amely hosszú évtizedeken át hozzá tartozott a „városképhez”, érdemes a felidézésre (főként, hogy tavaly szobrot is állítottak neki). Az írás címét viszont elhibázottnak gondolom (Miklós bá’, a lámpagyújtogató), hiszen, emlékezetem szerint legalábbis, így soha senki nem hívta és nem emlegette (nem volt magyar!), ő mindenkinek, öregnek s fiatalnak  egyszerűen Kolja volt. A róla őrzött képem is eltér egyben-másban a szerző által lefestettől, én például >>>tovább

Napi blog

December végén új blogot indítottam, teles neve ez: BDK BLOG - Balla D. Károly napi blogja. Most egy ideig ezt használom napi bejegyzéseim színteréül. Látogatottsága egyelőre elég gyér...